Table of Contente-ISBN: 978-967-0792-12-5

TABLE OF CONTENTS

WCIK 13
TEORI, PRAKTIS DAN CABARAN PENERBITAN ATAS TALIAN
Akmar Hayati Ahmad Ghazali & Rahmawati Nurdin
pp. 24 – 33

WCIK 17
INDIA’S GEO-POLITICAL INTERESTS IN SOUTHEAST ASIA MARITIME AREA
Fadhilah Raihan Lokman & Siti Noor Amyah Khasbullah
pp. 34 – 38

WCIK 26
INTEGRATED KNOWLEDGE AND ITS SIGNIFICANCE OF MUSLIM CHARACTER DEVELOPMENT: DILEMMA AND POSSIBILITY
Adnan Abd Rashid
pp. 39 – 49

WCIK 46
A STUDY ON RURAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THEIR MOTIVATION AND ATTITUDE TOWARDS LEARNING ENGLISH
Emily Uding Jerang, Maslawati Mohamad & Melor Md. Yunus
pp. 50 – 56

WCIK 47
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES: MAJOR CHALLENGES FACED BY TEACHERS IN CONDUCTING PLC
Maria Cynthia Intik Anak Eddy & Melor Md Yunus
pp. 57 – 67

WCIK 53
KESEDARAN PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA TERHADAP APLIKASI MUDAH ALIH BERUNSURKAN ISLAM (ISLAMIC MOBILE APPS)
Shahrul Niza Samsudin, Ronizam Ismail, Norzaimah Zainol, Ab Wahid Sulaiman & Dina Syafini Zaid
pp. 68 – 77

WCIK 55
PREDICTING, INFERRING AND SELECTIVE ATTENTION: MUET LISTENING SKILLS
Shahirah Sulaiman, Nur Safura Abd Ghaffar, Raimizar Rahim & Azizah Abdul Majid
pp. 78 – 83

WCIK 56
ENTREPRENEURIAL INCLINATION AMONG UNDERGRADUATES: A CASE STUDY OF UNIKL MICET STUDENTS
Naem Farveez Azim Azmi, Abd Razak Mohd Yusof, Mariam Md Salleh, Mariati Mohd Salleh & Norazmi Omar
pp. 84 – 94

WCIK 63
SUMBANGAN AMALAN PETUA DALAM FALSAFAH ALAM MELAYU
Atikah Abdul Azam
pp. 95 – 102

WCIK 64
MOTIVATION AMONG COLLEGE STUDENT IN ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA
Anggi Permana, Mirza Muchammad Iqbal, Nyda Afsari & Anisa Dwi Arifani
pp. 103 – 110

WCIK 66
THE CONCEPT OF BALANCED HUMAN BEINGS
Rohana Hamzah & Haslinda @ Robita Binti Hashim Nurul Izzati Atan & Sarimah Ismail
pp. 119 – 124

WCIK 73
THE AWARENESS OF INTERNET PLAGIARISM AMONG  THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Nor Syamimi Mohamed Adnan, Suzana Sulaiman, Yasmin Ahmad & Nur Salimah Alias, Mohd Shahidan Shaari
pp. 125 – 132

WCIK 74
MENANGANI SALAH FAHAM TERHADAP HADITH DA‘IF: SATU ANALISIS
Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad & Ahmad Za‘im Sabirin Mohd Yusoff
pp. 133 - 150

WCIK 76
PEMIKIRAN FALSAFAH KETAMADUNAN DALAM AL-ZAHIRAH AL-QUR’ANIYYAH KARYA MALIK BENNABI
Khairiah Mohd Yassin
pp. 157 – 171

WCIK 77
A PRELIMINARY STUDY OF INSTRUMENTAL, EMOTIONAL, AND SOCIAL SUPPORT FOR DOMESTIC VIOLENCE SURVIVORS IN SELANGOR, MALAYSIA
Muslihah Hasbullah, Rojanah Kahar, & Sa’odah Ahmad
pp. 172 – 179

WCIK 79
APLIKASI PENGGUNAAN KAD IMBAS (FLASH CARD) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA SEPANYOL
Salina Husain
pp. 180 – 188

WCIK 82
RURAL TOURISM AND THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TOURISM DIVERSIFICATION: KELANTAN’S FLOATING MARKET
Hamimi Omar & Shamsul Bahrain Rawi
pp. 189 – 193

WCIK 83
THE STRUGGLE FOR WOMEN EDUCATION IN SWAT PAKISTAN: AN ANALYSIS OF “I AM MALALA” A NOVEL BY MALALA YOUSAFZAI
Muhammad Nasir
pp. 194 – 198

WCIK 85
SOCIAL SUPPORT AND EMOTIONAL INTELLIGENCE OF DELINQUENTS IN THE REHABILITATION INSTITUTIONS IN MALAYSIA
Rozita Wahab & Mariani Mansor
pp. 199 – 205

WCIK 86
ENHANCING CRITICAL THINKING USING PROBLEM BASED LEARNING IN A MATHEMATICAL CLASSROOM
Sheila Chakrabarty
pp. 206 – 215

WCIK 90
A STUDY ON THE CONTRIBUTING FACTORS TO THE LOW LEVEL ACHIEVEMENT OF ABORIGINAL GROUP / ORANG ASLI IN HIGHER EDUCATION
Mohd Zulkeflee Abd Razak & Siti Fara Fadila Abd Razak
pp. 216 – 221

WCIK 91
A STUDY ON THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT AMONG THE ABORIGINAL GROUPS / ORANG ASLI IN PAHANG, MALAYSIA.
Mohd Zulkeflee Abd Razak & Siti Fara Fadila Abd Razak
pp. 222 – 226

WCIK 93
PERMAINAN ‘CABARAN MINDA’ DALAM PERBUALAN BERDASARKAN VIDEO
Nurliyana Ju’airi & Junaidah Manap
pp. 227 – 235

WCIK 94
STRATEGI PROBABLE PASSAGE DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA MURID
Khuraisah Mohd Abthar
pp. 236 – 245

WCIK 95
PENGGUNAAN KLIP video BAGI MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI
Mohamed Zain Mohamed
pp. 246 – 251

WCIK 96
KAJIAN PENGAJARAN: KEBERKESANAN PEMBINAAN KONFLIK DAN DIALOG DALAM PENULISAN KARANGAN
Matufa Latiff
pp. 252 – 260

WCIK 97
PELAKSANAAN TERAPI BERMAIN KE ATAS KANAK-KANAK PERINGKAT AWAL  YANG MENGALAMI STRES
Mariani Mansor & Asnarulkhadi Abu Samah
pp. 261 – 268

WCIK 98
KAJIAN KES: PERKEMBANGAN HOLISTIK KANAK-KANAK TASKA
Mariani Mansor, Nur Aqilah Mohd. Arif, Asnarulkhadi Abu Samah, Zainal Madon & Nor Fairani Ahmad
pp. 269 – 276

WCIK 100
TAILGATING IN MALAYSIA: MARITAL STATUS MATTERS
Ahmad Azad Ab Rashid
pp. 277 – 283

WCIK 101
INTEGRATION OF THE ISLAMIC PERSPECTIVE INTO SCIENCE SUBJECT IN MATRICULATION CENTER: IIUM EXPERIENCE
Zuraida Ahmad, Said Zain, Ahmad Faris Ismail, Souad M., Al-Bathi, Salah Machouche & Benouda Bensaid
pp. 284 – 295

WCIK 103
LIMITATIONS TO COMMUNITY PARTICIPATION IN KAMPUNG BENUK HOMESTAY PROGRAMME, SARAWAK, MALAYSIA
Nor Ashikin Mohd Nor & Sharon Esther Donny Sita
pp. 296 – 299

 


facebook.com/WorldConferences

 

Our next academic conferences

5th Global Summit on Education (GSE 2017)
Conference Dates: 27th & 28th March 2017 || Venue: Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Malaysia

4th International Conference On Arabic Studies & Islamic Civilization ( ICASIC 2017 )
Conference dates:  27th & 28th March 2017 || Venue: Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Malaysia

5th International Conference On Social Sciences Research (ICSSR 2017)
Conference dates:  27th & 28th March 2017 || Venue: Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Malaysia